Програмата за финансиране на домашни фотоволтаични системи за ток за собствени нужди, или както е официалното и название "процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата", е вече отворена за кандидатстване и се набират предлжения за финансиране. Това неминуемо води до значителен интерес към офертите за изграждане на такива домашни соларни системи за производство на ток, които да отговарят на изискванията на програмата. Този засилен интерес ни провокира да напишем това кратко ръководство за избор на система. Ще започнем с това

 

От какво се състои една домашна соларна система за производство на ток

 

1. На първо място са фотоволтаичните панели. Те са и най-видимата и най-голяма част от системата. Всеки е виждал такива панели, било то по покривите или в големи фотоволтаични паркове. Те представляват големи тъмносини или черни пана, обикновено с размери около един на два метра, въпреки че има и по-големи, и по-малки. Мощността на един такъв панел е между 400 и 600W и зависи от технологията на соларните клетки, от които е изработен панелът, и от неговите размери. По-големите панели (очаквано) имат по-голяма мощност. Имайте предвид, че цифрите в офертите показват максималната мощност на панелите - това е мощността, която те произвеждат при идеални условия - силно слънце, оптимален ъгъл, оптимална температура на клетките и т.н. В практиката тези максимални стойности се достигат, но само за определено време, обикновено около обяд през лятото. През другото време панелът произвежда между нула вата (преди изгрева на слънцето) и максимума си (на обяд през лятото). При избора на панели винаги обръщайте внимание на броя им и го умножете по мощността на всеки панел, за да получите каква ще е инсталираната мощност на панелите. Стойността на панелите обикновенно представлява около 30% от цената на системите с батерия и около 60% от цената на системите без батерия.

2. Конструкция, чрез която соларните панели се монтират на покрива. Тъй като видовете покриви и разположения са неизброими, елементите, небходими за изграждането на конструкцията често са различни. Вероятно и това е причината много често офертите за готови системи да не включват конструкция. Най-общо конструкцията се състои от алуминиеви профили, върху които се закрепват панелите чрез скоби, които ги притискат към профилите. Тези профили от своя страна се закрепват за носещата конструкция на покрива чрез елементи, предвидени за съответния тип покрив - за керемиден покрив са един вид, за битумен - друг. При равни покриви е възможно и използването на т.нар. баластни конструкции, при които конструкцията не се анкерира към покрива, а се поставят баластни тежести. Цената на конструкцията за монтаж на панелите формира към 10% от общата цена, но може да достигне и над 15% при по-трудни за изпълнение покриви.

3. Инвертор. Това е сърцето на системата - инверторът преобразува полученият от панелите ток от прав в променлив, който да е съвместим с тока от контакта и който да може да се използва от уредите у дома. Инверторът е сложно електронно устройство, проектирано да работи всеки ден, и обикновено с много дълъг гаранционен срок от порядъка на 5 - 10 години. За него е важно да отговаря за изискванията на наредбите, да има колкото се може по-висок КПД и да е с достатъчна мощност. Инверторът формира останалите 30% от цената на домашната фотоволтаична централа, ако тя е без батерия, и около 20% от цената на системите с батерия.

4. Задължителни аксесоари. Не можете да изградите фотоволтаична централа без кабел. Ще ви трябват също конектори, табло, смарт-метър, предпазители, средства за контрол или отчитане. Банални, но задължителни са и кабелни канали, гофрирани тръби, крепежни елементи и други материали, необходими за монтажа.

5. Батерия! Не случайно има удивителен - батерията е доста скъп елемент от фотоволтаичната система, който може да формира до 40% от цената на системите с батерия, но ви дава възможността да съхраните добитата през деня енергия и да я използвате тогава, когато е необходима. Системите с батерии имат както привърженици, така и противници. Накратко двете тези са: висока цена (противниците им) срещу увеличен процент на собствената консумация, лятото дори 100% (привържениците им). Основни изисквания към батерията са: надеждност, досататъчен капацитет, дълга гаранция от утвърден доставчик, наличие на сертификати за безопасност, изисквания към средата, в която се инсталира.     

 

Как да сравняваме офертите?

 

Нека започнем, като разделим признаците, по които ще сравняваме на две - количествени (колко) и качествени (какви).

Количествени показатели:

 

1. Панели:

Умножете броя на панелите по мощността им - това е инсталираната мощност на панелите. Прави впечатление, че се появяват оферти, които включват инвертор, да кажем 5 киловата, и 10 панела по 450W и такава система се рекламира като 5kW. Простата сметка показва, че 10х450=4500W и дори и сто киловатов инвертор да сложим, тя няма да произведе повече от 4.5kW, въпреки че системата се рекламира като 5kW.

 

2. Конструкция за монтаж:

Често просто я няма, просто не е включена в цената. Внимателно прочетете ситния текст и вижте има ли конструкция в рекламираната соларна система или не? Ако има, каква е тя - алуминиева или от поцинковани профили? Програмата за финансиране поставя следното условие към конструкцията: Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция. Имайте предвид, че веднъж монтирана на покрива, достъпът до тази носеща конструкция е почти невъзможен - за да боядисате ръждясал профил например, ще трябва да демонтирате всички панели, което е сложно, трудно и скъпо. Най-добре е, ако конструкцията е предвидена за експолоатационен срок, поне равен на експлоатационния срок на панелите.

3. Инвертор:

Основния показател е каква е мощността на инвертора, но освен това е важно и какъв тип е той, колко гаранция има, и дали е от реномиран производител. В момента на пазара има няколко основни типа инвертори: мрежови, оф-грид с батерии (често наричани погрешно от продавачите им "хибридни", защото работят с батерии), мрежови с батерии (т.нар. "storage-ready", които поддържат работа с батерии, но не работят при спиране на тока без допълнителен хардуер), и хибридни (които поддържат всички изброени режими, но са по-скъпи). Друг количествен показател, залегнал в програмата, е изискването за ефективност на инвертора (European weighted efficiency) не по-малко от 96% и гаранционен срок от 10 или повече години. Показателя за ефективността лесно може да се провери от техническите данни на инвертора, а гаранционния срок винаги е част от самата оферта. Обикновено инверторите (или поне по-качествените от тях) поддържат по-голяма мощност на панелите от изходната им мощност. С други думи на инвертор 6kW обикновено могат да се инсталират максимално панели 9 до 12kW. Поради това често в офертите се виждат разминавания в мощностите на панелите и инвертора,. Като правило се приема че е подходящо мощността на панелите да надвишава с 20-30% мощността на инвертора, така че е нормално да видите соларна система с инвертор 6kW и панели 7 или 8 киловата. Едни фирми ще я рекламират като 8kW, други като 6kW...

 

4. Аксесоари:

Задължително е в офертата да е включено някакво количество соларен кабел и конектори, защото без тях не можете да изградите системата. Вижте дали има други включени материали и какви са те - табла, мълниезащита, заземяване, комуникационни модули и други.

 

5. Монтаж, настройка и пускане в експлоатация:

Разход, който варира от нула (ако си я направите сам) до няколко хиляди лева. Важно е да се уточни включен ли е или не в оферираната цена.

 

Качествени показатели:

 

1. Панели:

Всеки (абсолютно всеки) продавач на каквато и да е стока, независимо дали са домати или соларни панели, ще ви каже че неговата стока е хубава и си заслужава парите и трябва да си купите точно нея. Но как да разберем дали предлаганите панели са качествени или не, особено ако тяхното качество ще проличи след много време, от порядъка на 10-20 години? Най-често използвания подход тук е да разчитате на реномето на производтеля и на това, че по-големите и по-известни производители предлагат по-високо качество. И тук разбира се има влияние субективния фактор. Ако мога да дам пример с автомобилите - един харесва японски марки, друг немски, трети корейски, и всеки е прав за себа си. При панелите 99% от марките са китайски, но това съвсем не означава ниско качество - напротив, в момента китсйките компании владеят пазара на соларни панели както маркетингово, така и технологично. Сред утвърдените марки са Longi, JA Solar, Trina Solar, Risen, Canadian Solar и много други, които не могат да бъдат изброени тук. Общ съвет: не купувайте панели от марки, който не произвеждат, а само ребрандират (разбирай - лепят етикети) на продукта. Отворете сайта на компанията, отворете секцията "за нас" и вижте имат ли заводи, имат ли представителство в Европа, участват ли на големите изложения за соларни технилогии, имат ли форма за заявяване на гаранционни претенции. Не купувайте от търговци тип Али Експрес. Големите производители няма да ви продадат по малко от един контейнер панели, ако някой ви предлага десетина панела и ви казва че е производител - не му вярвайте. Качеството на панелите се определя от тяхната ефективност и програмата за финансиране на домашни фотоволтаични системи за ток за собствени нужди поставя определени изсквания към панелите относно тяхната ефективност, деградация през първата и следващите години и гаранционен срок. В тази част всички оферти, които сме виждали, отговарят на изискванията, но все пак е добре да се направи проверка с техническите данни на панела.
 

2. Конструкция за монтаж:

Качеството на конструкцията се определя най-вече от вида на материалите, използвани за нейната изработка. Поинтересувайте се дали куките за керемида (ако покрива е с керемиди) са от неръждаема стомана или са само поцинковани. Профилите трябва да отговарят на изискваният и да са придружени със съответната документация.

 

3. Инвертор:

Инверторът е единственото електронно устройство във фотоволтаичната система и за него е важно да е с високо качество, за да издържи планирания експлоатационен срок. И тук пазара е доминиран от китайски производители, въпреки че все още се намират и продукти, произведени от европейски компании. Качеството се определя не само от производителя на инвертора, но и от неговия тип, мощност, технически характеристики и гаранционен срок. Програмата изисква поне деесетгодишна гаранция, затова няма въобще да разглеждаме инвертори с двегодишна гаранция. Когато избирате инвертор, имайте предвид че и тук има много компании, които ребрандират инвертори, но не ги произвеждат. Търсете стабилен доставчик с ясна гаранционна политика и модели, подходящи за нашия пазар. Съветът е същия като при панелите - избягвайте най-евтините модели, защото те имат сериозни технилогични недостатъци.

 

4. Батерия:

Технологията, по която се произвеждат батериите е сравнително нова и повечето доставчици на батерии са компании с непознати имена. Трудно е да се определи от сега кои продукти са качествени и кои не, затова по-скоро проверете от кога е в бизнеса производителя и дали фирмата, доставчик на батерията е надежден партньор, който ще помогне в случй на гаранционен проблем в следващите 10 години, защото и тук изискването е за поне 10 годишен гаранционен срок. Високоволтовеите батерии са по-скъпи от нисковолтовите, но са и по-качествени и позволяват инвертора да работи с по-висока ефективност при зареждането и разреждането на батерията, заради по-високото напрежение. В момента на пазара има доста 48V батерии, като тенденцията е скоро да се премине към по-високи напрежения на батерията (100-120V и нагоре). Най-добре е батерията и инвертора да са от един производител, за да се избегне прехвърлянето на отговорност между производителите на инвертора и батерията, ако има някаква несъвместимост между тях, което е често срещано явление в практиката. Всички големи производители на инвертори предлагат и батерии, които са напълно съвместими с инвертора, и е добре инвертора и батерията да се доставят в комплект.

 

Примерно сравнение на три оферти

Ще вземем три примерни оферти и ще ги сравним без да споменаваме марки и доставчици. Нека представим нещата в табличен вид:

  Мощност на панелите Мощност/тип на инвертора Батерия Конструкция Аксесоари Цена
Система 1 12x450=5400W
A brand
5000W hybrid 5.8kWh
High-Voltage
Алуминиева Кабел, конектори, смарт-метър 15000
Система 2 10х450=4500W
A brand
5000W storage/-ready 4.8kWh Low-Voltage Няма смарт-метър 13000
Система 3 10x450=4500W
B brand

5000W off-grid *hybrid*

4,8kWh Low-Voltage Няма няма 9999

Това са три пет киловатови, еднакви на пръв поглед системи с батерии. Разликата между цената на най-скъпата и най-евтината е 5000 лв - от къде идва тя и защо я има:

- от окомплектовката - в най-евтината няма: монтажна конструкция, кабели, конектори, табла - все неща без които не може и щем-нещем ще се наложи да се купят, и при това цената ще нарастне доста над офертната. Освен това панелите са по-малко.

- от цените на компонентите - в най-евтината система са вложени и най-евтините компоненти (логично), затова е постигната и най-ниската цена.

Още няколко примера с цени само на инвертора:
1:  5kW off-grid инвертор (често рекламиран като хибрид, защото поддържа работа с батерия), поддържа батерия 48V, един MPPT вход, Ефективност:93%. Цена: 1800 лв с ДДС
2: 5kW хибриден инвертор, поддържа батерия High-Voltage, два MPPT вхида, Ефективност: 97%. Цена: 3200 лв с ДДС

Предимства и недостатъци: Инвертор 1 е значително по-евтин, но има само един вход и всички панели трябва да са с еднаква ориентация и наклон. Максималните входни напрежения на инвертор 1 са по-ниски, а стартовото напреженеи - по-високо, от там има и по-нисък добив. Инвертор 1 не отговаря на изискванията на програмата за финансиране поради ниската си ефективност. Инвертор 1 не може да отдава енергия в мрежата и дори ако някога режимът на присъединяване бъде променен и на малките домашни фотоволтаични системи бъде разрешено да продават излишъка или да има т.нар. net-metering (да се плаща само разликата между потребено и произведено), то система, изградена с него, няма да може да се възползва от това.

Както се вижда от таблицата и текста, сравняването на две оферти за еднаква на пръв поглед мощност, може да разкрие големи разлики както в количеството, така и в качеството на включените в тях компоненти, затова винаги препоръчваме един бърз списък с въпроси, с които да разкриете какво включва офертата:

- панели: брой, мощност, производител.

- инвертор: мощност, технология, производител, гаранция

- конструкция за монтаж: има/няма, материал, модел

- батерия: капацитет, напрежение, технология, производител, гаранция  

- аксесоари: има/няма, какви

- съдействие: поддържа на български по телефон, наличности, условия на плащане и доставка

 

И на последно място - има лесен начин да проверите от кога работи реално даден производител или доставчик, като видите от кога са регистрациите и първите му публикации в социалните мрежи. Тогава се получават интересни аномалии, като например доставчик на батерии, който твърди че разработва и продава батерии от 10 години, а фейсбук и ютуб страниците му са регистрирани преди две години. Все пак, трудно е да не проявим подозрения, когато компания, създадена преди две години, ни продава батерии с гаранционен срок 10 години...

Желаем успех на всички, които ще исталират своите соларни системи за собствено производство на ток.

Ако имате нужда от повече информация или искате да видите нашите оферти, можете да се свържете с нас на телефон 02/850-03-54, да ни пишете на мейла, да използвате нашата форма за контакт или да ни посетите в офиса ни на бул. България 49А в София в работно време.