Мрежов модул за връка, който позволява да свържете вашия инвертор към локалната мрежа посредством LAN кабел, и да използвате платформата за наблюдение SolaX cloud.

Акценти

SolaXcloud on smartphone