Техниччески данни и цени

 

LHT-HV
10K

LHT-HV
20K

LHT-HV
30K

LHT-HV
40K
LHT-HV
50K
Цена   3299 лв.   4999 лв.    9990 лв.    10799 лв.    12899 лв. 
Макс. входна мощност DC, kW 13 26 39 52 65
Входно напрежение DC, V 600 600 600 600 600
MPP обхват, V 150-850 150-850 150-850 150-850 150-850
Макс входен ток DC, A 20 26 36 36 36
Max. input current DC per string input 20 13 18 18 18
Max. input current DC per MPP tracker 20 26 36 36 36
Макс. ток на късо съединение за един MPPT, А 30 29 55 55 55
Брой MPPT тракери 2 2 3 4 4
Брой входове на MPPT 1 2 2 2 2
Номинална изходна мощност AC, kW 10 20 30 40 50
           

Пълни технически характеристики:

LHT-HV 10K F1-DC-WIET-CT

LHT-HV 20K F1-DC-WIET-CT

LHT-HV 30K F1-DC-WIET-CT

LHT-HV 40K F1-DC-WIET-CT

LHT-HV 50K F1-DC-WIET-CT

Акценти