Съвременният свят е основан на числата. Навсякъде сме заобиколени от тях и маркетинг специалистите ни заливат с числа от сутрин до вечер - като започнем от супер промоционалните цени завършващи на ,99 та до характеристиките, по които избираме кой продукт да си купим - инчовете на телевизора, мегапикселите на камерата, конските сили на автомобила. Фотоволтаичните системи не правят изключение от тази тенденция и ние също сме роби на числата, с които се опитваме да покажем колко по-добри са нашите продукти сравнени с конкурентните. Но какво всъщност означават тези числа? Сравняваме ли "ябълки с круши"? Каква е разликата между киловат и киловат час? Това са въпросите, на които ще търсим отговор в тази статия.

 

Киловати или киловатчасове?

Нека започнем с най-често срещаната масова грешка - объркването между киловати (kW) и киловатчасове (kWh).

Мощността се измерва във ватове и тяхната производна величина киловати - един киловат е хиляда вата (1kW = 1000W). Не само електрическата мощност, но и мощността на двигателя на автомобила също се измерва в киловати, но за целите на нашия анализ ще се ограничим само до киловатите при електричеството. Накратко - мощността на даден консуматор или генератор се измерва във ватове (кило-, мега-, гига-вати), и се отбелязва със символа W и kW/MW/GW.

Стойността на мощността обаче не ни дава информация за количеството електроенергия, което уреда е изразходил, затова се въвежда и мерната единица киловатчас (kWh) - тя показва какво количество електроенергия е потребил уред с определена мощност за определено време. Логично, уред с мощност 1kW за един час ще потреби 1kWh. Това е и единицата в която се продава електричеството към потребителите - всеки може да погледне сметката за ток, за да види, че се заплащат киловатчасове, а не киловати.

Защо става объркването - вероятно защото мощността на уредите се измерва в киловати, а сметката за тока идва в киловатчасове. Наистина е безспорно, че ще има разлика в сметката за тока ако един бойлер 3kW се включва за един час всеки ден, или за 5 часа всеки ден.

Количеството произведена или потребена енергия се мери в киловатчасове, а мощността - в киловати. От тук и стойностите на максималното средномесечно производство на тази система, изразена в графиката със сините стълбчета по месеци, е в киловатчасове. То обаче няма пряка връзка с това с каква мощност са уредите, които са го потребили. Дали ще потребим един киловатчас със консуматор, който потребява 100 вата за 10 часа, или с консуматор, който потребява 2kW за половин час - количеството електроенергия и в двата случая е 1kWh.

 

Батериите.

 

Всяка батерия има определен капацитет - количеството енергия, която тя може да съхрани. Масово разпространена единица за капацитет е амперчас - подобно на ватчас, един амперчас е енергията, която батерията ще отдаде ако към нея се включи консуматор, с ток един ампер за един час. Тази единица обаче не ни дава информация за количеството енергия в батерията, защото в нея не участва напрежението, а мощността при прав ток е равна на напрежението (волтове), умножено по тока (ампери). Чрез амперчасове можем да сравняваме батерии с еднакво напрежение, например автомобилни акумулатори. Когато обаче говорим за капацитет на батерията, трябва да вземем под внимание и напрежението, и от там капацитетите на батериите се измерват във ватчасове, т.е. какво количество енергия може да съхрани дадена батерия. Ето няколко примера: Гелов оловен акумулатор с напрежение 12V (ще го приемем за 12, въпреки че стойността намалява пропорционално на разяда и напълно зареден този акумулатор е повече от 12V) и етикет, на който пише 100Ah, ще ни даде капацитет от 100*12=1200Wh, или 1,2kWh. 

 

Ето пример с една типична система с батерия - нашата Hybrid 5000:

Инсталирана максимална мощност на панелите: 5.4kW

Максимална мощност на инвертора: 5.0kW

Капацитет на батерията: 5.8kWh

 

В заключение

Мощността се измерва във ватове и производните киловати/мегавати - W, kW, MW.

Количеството електричество (включително това, което може да бъде съхранено в една батерия), се измерва във ватчасове и производните киловатчасове/мегаватчасове - Wh, kWh, MWh.