За домакинствата, които търсят всеобхватно интелигентно решение за управление на слънчевата енергия за дома, SolaX интегрира решение за управление на термопомпа. Благодарение на новия SolaX Adapter Box, вече можете да свърете определени модели съвместими термопомпи към системата за съхранение на енергия SolaX, и да управлявате директно термопомпата от инвертора. През деня, когато генерираната от панелите мощност е достатъчна за покриване на енергийните нужди на домакинството и батерията е напълно заредена, можете да насочите излишната енергия към вашата термопомпа чрез настройки на инвертора SolaX и по този начин да увеличите максимално собствената консумация.

Съвместимост: Инвертори от серията X1-Hybrid G4 и X3-Hybrid G4.

Със SolaX Adapter Box, SolaX инверторът ще бъде вашият интелигентен домашен енергиен мениджър, за да контролира цялостното използване на енергията и да увеличи максимално собственото потребление. Solax Adaptor Box има три режима на работа:

Режим 1: Деактивиране на функциите на Solax Adapter Box.

Режим 2: Ръчен режим. В този режим на работа можете да вкючвате или изключвате Adaptor Box ръчно от мобилно приложение SolaX Cloud.

Режим 3: Smart Save. В този режим на работа се задават серия от параметри на инвертора, за да се контролира кога термопомпата да работи. Задават се: праг на отдаваната в мрежата мощност (a), праг на консумираната мощност (b), праг на заряда на батерията (c), минимални часове работа на термопомпата, общи часове работа на термопомпата, както и предварително зададени часови доапазони, в които термопомпата да е включена. 

 

Потребителят може да зададе прага на отдаваната в мрежата мощност (а). Ако отдаваната в мрежата мощност е по-голяма или равна на зададената стойност, Adapter Box ще включи термопомпата. Потребителят може също да зададе прага на консумацията (b). След като консумацията на енергия от мрежата е по-голяма или равна на зададената стойност, термопомпата ще бъде изключена. Може също да се задава праг на заряда на батерията (c), и след като заряда на батерията падне до зададената стойност, Adapter Box ще спре термопомпата.

 

Акценти

  • Онлайн наблюдение
  • Лесна инсталация
  • Интелигентно управление