SolaX X1 Box е незаменим аксесоар, преднзначен за използване във фотоволтаични системи за собствено потребление, които са оборудвани с батерия и хибриден инвертор. Функцията му е при отпадане на външното захранване да превключи товарите, които са свързани към изхода за аварийно захранване (от английски - EPS, или Emergency Power Supply - аварийно захранване) на инвертора, от мрежово към акумулаторно захранване.

Необходимост от използване на SolaX X1 има само тогава, когато системата работи с инвертор от серията X1 Hybrid и има изискване да има възможност за аварийно захранване на цялата вътрешна мрежа.

Цена: 599 лв с ДДС.

Акценти