SolaX X3-EPS Box е незаменим аксесоар, преднзначен за използване във фотоволтаични системи за собствено потребление, които са оборудвани с батерия и хибриден инвертор. Функцията му е при отпадане на външното захранване да превключи товарите, които са свързани към изхода за аварийно захранване (от английски - EPS, или Emergency Power Supply - аварийно захранване) на инвертора, от мрежово към акумулаторно захранване.

Необходимост от използване на SolaX X3 има само тогава, когато системата работи с инвертор от сериите X3-Hybrid или X3-ULTRA и има изискване за аварийно захранване на цялата вътрешна мрежа.

Акценти