ДО 200% ПОВЕЧЕ ПАНЕЛИ

200% = 100% изход към мрежа + 100% съхранение в батерия

Не губете енергия. Можете да свържете фотоволтаични панели с до 200% повече мощност. С X3-Ultra енергията ще бъде отдадена в мрежата или съхранена в батерията с максимална ефективност.

 

ПЕРФЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА ОБЕКТИ С ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

Нашите трифазни X3-Ultra инвертори предлага идеалното решение за съхраняване на соларна енергия за фирмени обекти с трифазно захранване. X3-Ultra могат да се инсталират в паралел до максимум 10 броя и в комбинация с Triple Power акумулаторите да предложат до 2,8MWh запас от електроенергия и до 300kW мощност.

 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

Благодарени на SolaX X3-Ultra може да сте сигурни, че прекъсванията на електрозахранването, вече няма да са проблем за вас. В случай на прекъсване на електрозахранването, вие ще имате на разположение съхранената в батериите ви електроенергия. 

ТРИФАЗНО НЕБАЛАНСИРАНО ЗАХРАНВАНЕ

Спестете повече с гъвкав и умен контрол над изходящата мощност. 

Трифазните X3-Ultra инвертори поддържат изходи с небалансирано потребление (Unbalanced Output), с което по умен начин разпределяте произведената или съхранената енергия, така че тя да бъде използвана максимално ефективно, намалявайки сметките ви за потребление дори още повече. 

Пълни технически характеристики

 

 

Акценти

  • Нулев еспорт при небалансирано натоварване
  • До 200% повече панели
  • Два канала за батерии
  • Вградена функция за аварийно захранване